Lava Oxygen is de belangrijkste pijler onder het 02 concept. Het is een speciaal gewonnen Lava met een fractie van 0-3 mm. In tegenstelling tot vele andere lavasoorten is het stofpercentage kleiner dan 5% waardoor er geen verdichting optreedt en de toplaag luchtig en stabiel blijft.


 

Lava Oxygen in de toplaag biedt de volgende voordelen:

  • Door de vorm (niet eentoppig maar hoekig) haakt Lava Oxygen in elkaar en ontstaat er veel ruimte tussen de Lava Oxygendeeltjes. Dit zorgt voor een betere faseverdeling (water-lucht-vaste fractie)

  • De gelijkmatigheid coëfficiënt van Lava Oxygen is veel kleiner door de grove delen. Dit betekent een kleine spreiding qua grootte en dit voorkomt dat lege ruimtes tussen de Lava Oxygendeeltjes worden ‘opgevuld’ met kleine deeltjes

  • In de open ruimten en poriën van de Lava Oxygen kan water en lucht (o2) worden opgeslagen, wat vooral bij droogte een groot pluspunt is

  • De Lava Oxygen zorgt voor meer stabiliteit (dan zand) in de toplaag

  • In tegenstelling tot zand heeft Lava Oxygen een CEC. De lava bindt voedingselementen en voorkomt zo de uitspoeling van voeding. Ook is Lava Oxygen van nature rijk aan spoorelementen die langzaam vrijkomen voor de wortels van het gras

voorbeeld1.jpg
voorbeeld2.jpg